Wykład: Gen przedsiębiorczości - fakt, czy mit?

dr hab. Tomasz Bernat prof. US, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, WNEiZ, Uniwersytet Szczeciński