Wykład: W poszukiwaniu drugiej Ziemi

Prof. dr hab. Ewa Szuszkiewicz, Kierownik Wydziału Astronomii i Astrofizyki, Koordynator Polskiego Centrum Astrobiologii CASA. Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego