Podobnie jak w 2018 r. Rotary Club Szczecin International w dużej mierze przyczynił się do osiągnięcia kwoty darowizny na cele charytatywne Planet Head Day. Po kilku latach pracy udało się w okresie letnim otrzymać fundusze z innego Klubu Rotary, wnieść znaczną sumę z własnego funduszu charytatywnego i przekazać łączną kwotę 40 000 zł na remont kliniki dziecięcej. Chcesz wiedzieć więcej na temat tego i innych projektów, działań Rotary Club Szczecin International?