Trening pierwszej pomocy

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)