Wykład: Dziecko z chorobą nowotworową w rodzinie

Marzena Górska, Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i inne choroby nowotworowe