Wykład: Rzeźba powierzchni Marsa

- Dawne i współczesne procesy morfologiczne oraz formy terenu

Prof. dr hab. Ryszard Krzysztof Borówka, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński