Galerie informacyjne:

- NASA New Horizons
- Historia Planet Head Day w Polsce / USA 

Fundacja Instytut Gryphius