Warsztaty geologiczne dla dzieci

- Paleontologiczne warsztaty „Uwiecznij amonita”
- Fotoplastyka- minerały 3d
- Piaski świata pod mikroskopem

mgr Robert Woziński, Kierownik Muzeum Geologicznego