Zwiedzanie muzeum geologicznego z przewodnikiem

mgr Robert Woziński, Kierownik Muzeum Geologicznego