Wykład: Zarządzanie różnorodnością w firmie

dr Anna Wieczorek-Szymańska, WNEiZ, Uniwersytet Szczeciński