Wiadomo, że gryf jest historycznym heraldycznym zwierzęciem Pomorza. Dynastia Gryfitów tu rządziła aż do wyginięcia w czasie wojny trzydziestoletniej.
Ale czy wiesz także, że książęta pomorscy po raz pierwszy użyli gryfa podczas działalności charytatywnej?

Najstarsze znane odniesienie do używania gryfa jako zwierzę heraldycznego pochodzi z dokumentu z roku 1194. Jest to dar księżnej Anastazji i jej synów, książąt Bogusława II i Kazimierza II Pomorza, na rzecz Kościoła św. Maria w Kołobrzegu. Była to tzw. Pieczęć jeźdźca, która przedstawia jeźdźca z flagą i tarczą. Gryf jest na tarczy. Na starszej znanej pieczęci księcia Bogusława I, jeździec nie nosi gryfa na tarczy. Gryf Pomorski od początku związany jest z międzykulturowym tłem naszego regionu i z działaniami charytatywnymi na rzecz regionu i jego mieszkańców.

Księstwo Pomorskie - w tym czasie lenno króla Danii - którego ludność wcześniej była w znacznym stopniu zdziesiątkowana przez wojny i epidemie, znajdowała się w fazie (celowej) intensywnej imigracji międzynarodowej, mającej na celu wzmocnienie rozwoju gospodarczego. Internacjonalizacja wpłynęła również na szlachtę. Więc Anastazja była wnuczką polskiego księcia Bolesława Krzywoustego i niemieckiej hrabiny Salome von Berg, jak również Wielkiego Księcia Kijowa. 

Młodszy syn Kazimierz II ożenił się z Ingardą z Danii i zmarł wcześnie, rzekomo w drodze do Palestyny. Bogusław II zmarł krótko później na Krucjacie w Prusach. Jego żona Mirosława rządziła po jego śmierci księstwem wraz ze swoim synem, słynnym Barnimem I, który ukończył dzieło swoich przodków - jako założyciel wielu zamożnych miast oraz duchowych i charytatywnych instytucji w regionie.